Oferta educativa

Oferta Educativa

- Ensinanza Secundaria Obrigatoria

     - 1º ESO

     - 2º ESO

     - 3º ESO

     - 4º ESO

          - Itinerarios

          - Resumo dos contidos

- Bacharelato

     - Itinerarios

           - Ciencias e Tecnoloxía 

           - Humanidades e Ciencias Sociais

     - Resumo dos contidos

     

- Programas Formativos Básicos

     - Actividades Auxiliares na Industria Alimentaria

     - Servizos Comerciais

Distribuir contido