DOCUMENTOS

Plan dixital 2022/2023

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 2022/2023

En arquivos adxuntos están as programacións didácticas correspondentes ao curso 2022/2023.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA.

PLANS COVID 2021/2022

En adxuntos están os Plans covid para o presente ano académico 2021/2022, xuntos con anexos.

Distribuir contido