Esquema de temas

  • Imaxes 2021/2022

  • Tema 1

    Hoxe, día 10 novembro 2021, tivo lugar a Presentación do Programa Quérote +, Formación on lime á que asistiron os dous tutores de 3º ESO.

    • Tema 2

      • Tema 3