Com. Pedagóxica

Membros compoñentes da Comisión Pedagóxica

Membros da Comisión Pedagóxica

PÉREZ SALGADO, Teresa

Ciencias Naturais

PÉREZ SEARA Carlos

Ciencias Sociais

DÍAZ PORTAS , Ana Belén

Clásicas

LÓPEZ GESTO, David

Debuxo

FÍRVIDA PLAZA Xosé Manuel

Economía

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ÓSCAR

Educación física

LADO EIRIZ, Pilar

Filosofía

LÓPEZ PEREIRA, Mª Jesús

Física e Química

FEBRERO ALONSO, MÓNICA

Francés

PÉREZ PEREIRAS, Xulio Xosé

Dinamización

MENDEZ ALVAREZ, MªJesús

Galego

VÁZQUEZ MAZAIRA, Mª Belén

Inglés

OJEA FERNÁNDEZ, Mª Elena

Lingua castelá

OTERO ESPINAR, Ana Mª

Matemáticas

RODRÍGUEZ CASTELLANOS, José Ramón

Música

MARTINEZ CARBALLIDO, BEGOÑA

Relixión

PÉREZ FORMOSO, Julio

Tecnoloxía

SEPÚLVEDA GRADÍN, Juan Vicente

Orientación

OSORIO BLANCO, Susana

FOL

SILVA FEIJOO, César

Electricidade

RAMILO MACHADO, Luis Manuel

Imaxe Persoal

PASCUAL FIDALGO, Guilermo

Mecanizado

Distribuir contido