Equipo directivo

Compoñentes do Equipo Directivo

Director: D. César Silva Feijoo

Vicedirectora:  Dª. Ana González Nieto

 Xefa de estudos: D. Xosé Manoel Fírvida Plaza.

Secretario: Dª. Ana Cristina Carid Peña

Distribuir contido