Claustro

Compoñentes do Claustro de Profesores

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 2020-2021  
   
DEPARTAMENTO PROFESORA/OR
   
590001 - Filosofía Lado Eiriz, María Pilar
   
590003 - Latín Saco Rivera, María José
   
590004 - Lingua castelá e literatura Rosato Carballido, Luca Vicente (XD)
  Ojea Fernández, María Elena
  LC-3
   
590005 - Xeografía e historia Pérez Seara, Carlos (XD)
  Rodríguez Fernández, Delfina
   
590006 - Matemáticas Otero Espinar, Ana María (XD)
  Montes Gómez, Pilar
  Vázquez Pérez, Ángela
   
   
590007 - Física e química López Pereira, María Jesús
   
590008 - Bioloxía e xeoloxía García Pereira, Francisca
  Pérez Salgado, Teresa (XD)
  González Conde, Rosa María
   
590009 - Debuxo López Gesto, David
   
590010 - Francés Febrero Alonso, Mónica
   
590011 - Inglés Vázquez Mazaira, María Belén (XD)
  Mosquera Paans, Mariolanda
   
   
590016 - Música Rodríguez Castellanos, José Ramón
   
590017 - Educación física Tudela de la Fuente, Ignacio
   
590018 - Orientación educativa Sepúlveda Gradín, Juan Vicente
   
597060 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica Sabucedo Montes, María Ángeles
  PT-2
   
590019 - Tecnoloxía Pérez Formoso, Julio (XD)
  Noguerol Iglesias, José María
   
590053 - Lingua e literatura galega Méndez Álvarez, María Jesús (XD)
  Pérez Pereiras, Xulio Xosé
   
590061 - Economía Firvida Plaza, Xosé Manoel
   
702400 - Relixión católica (secundaria) Martínez Rodríguez, Manuel
  Martínez Carballido, Maria Begoña
DTO. IMAXE PERSOAL  
590103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal Casares Guzmán, María Obdulia
  del Río Balado, María Lourdes
  Carid Peña, Ana Cristina
  APIP-4
  APIP-5
   
591203 - Estética Negro Taboada, Diego
  Escudero Estévez, Ana María
  EST-3
  EST-4
  EST-5
  EST-6
591218 - Peiteado Alvela Silva, María del Mar
  Castro Bustelo, Mónica
  Murias Fernández, Rosa Ana
   
DTO. FABRICACIÓN MECÁNICA  
590112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica Diz Afonso, Juan Carlos
  Pascual Fidalgo, Guillermo (XD)
  Fernández Jardón, Benito
   
591211 - Mecanizado e mantemento de máquinas Ramos Martínez, María Victoria
  Rodríguez Rego, Beatriz
  Lemos Fernández, Daniel
  MMM-4
   
DTO. ELECTRICIDADE  
590125 - Sistemas electrotécnicos e automáticos Silva Feijoo, César
  Rodríguez Rodríguez, José Manuel
  González Nieto, Ana
  SEA-4
  SEA-5
591206 - Instalacións electrotécnicas Fernández Bello, Benjamín
  Selas Iglesias, Ramón (XD)
  Rubín Vázquez de Parga, María de las Nieves
  Alonso Teijeiro, Josefa
   
590105 - Formación e orientación laboral Maceiras Formosel, María Isabel
  Osorio Blanco, Susana (XD)
  FOL-3

 

Distribuir contido