LIBERADAS AS PRAZAS PARA A MATRÍCULA NOS SEGUINTES CICLOS FORMATIVOS DO IES 12 DE OUTUBRO (Código do Centro 32009116)

 

PODERASE FORMALIZAR A MATRÍCULA (SIN NECESIDADE DE RESERVA PREVIA) ENTRE O 22 DE XULLO E O 27 DE XULLO  AS 13 H

 

CICLOS MEDIOS:

 

CM Mecanizado  (Código CMFME01)

 

CM Instalacións eléctricas e automáticas (Código CMELE01)

 

 

 

CICLOS SUPERIORES:

 

CS Programación da produción en fabricación mecánica( Código CSFME01)

 

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados (Código CSELE01)

 

MAIS INFORMACIÓN E IMPRESOS DE MATRÍCULA:

 

http://www.edu.xunta.gal/fp/node/15911