Cursos dispoñíbeis

Apuntes para a materia de Educación Física en 1º da ESO

Secuencias didácticas para o terceiro ciclo de educación Primaria inmersas nun proxecto de orientación no medio natural.

Curso para a licenza de formación 2013/2014
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Curso correspondiente a la materia de Tecnologías, nivel I


Manuel Torres Búa.
E
sta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.

Licenza Creative Commons



Aula virtual cos materiais de Educación Física en 2º da ESO

Autores: Guillermo Diamente y Laura Morales

Nemo (lic. CC0 1.0)

Curso sobre la competencia comunicativa en 2º ESO a través de los textos (descriptivos, narrativos, instructivos, exposi- tivos y argumentativos).

Creado por Guillermo Diamante Colado y Laura Morales López, dentro de una licencia de formación concedida por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Orde de 5/6/2013, DOG 14/6/2013).
Licencia CC

Curso sobre o uso do sofware Open Orienteering Mapper

Aula virtual co material da licenza de formación de María Sánchez Pérez e José Antonio Rodríguez López no curso 2015/16

Materiais didácticos para resolución de problemas, estatística e probabilidade e funcións; 1º e 2º da ESO.

Licencia de formación 2015/2016.

Curso realizado por Javier Luis Jurado Luque e Juan Casado Pérez na Licenza de formación do curso 2018/19.

Nena ordenador

O obxectivo principal deste proxecto é complementar o traballo e a aprendizaxe dos contidos de carácter máis práctico propios da materia de EF cos contidos de carácter máis teórico que conforman o conxunto total de cada curso con respecto ao que deben aprender os nenos e nenas e que se manifesta no currículo a través de estándares de aprendizaxe, Decreto 105/2014, do 4 de setembro.

Secuencia didáctica completa para a materia de Igualdade de Xénero (1º/2º ESO)

Recurso realizado no periodo de Licenzas de formación do curso 2019/20 para personal docente non universitario da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional.

Aula de radio é un material creado por Cristina Corral Soilán e Javier Prado Espiñeiro durante unha licenza de formación no curso 2018/2019

Recursos e actividades por temas.

Prácticas de química para 2º Bac

Materia: Economía de la empresa

Nivel: Bachillerato

Curso: 2º BAC

Descripción de la materia: Función, estructura y comportamiento de la empresa.

Matemáticas II 2º Bacharelato