Cursos dispoñíbeis

Neste apartado iremos subindo as actividades ou tarefas que iremos propoñendo en caso de confinamento, individual, total ou parcial da aula ou do centro.

Proxecto da Fundación Meniños que ten como obxectivo estimular a adquisición e perfeccionamento de habilidades emocionais entre o alumnado participante, coa dobre finalidade de favorecer o seu desenvolvemento integral a nivel personal e previr a aparición de condutas negativas.

A viaxe ao reino das emocións non é nin máis nin menos que a marabillosa viaxe da vida, unha viaxe de aprendizaxe. Nesta viaxe ás persoas adultas correspóndenos coidar, estimular e acompañar aos nosos neno/as procurándolles as mellores condicións posibles para que ese percorrido sexa un lugar de crecemento positivo.

Actividades para a estimulación da linguaxe.

Neste apartado iremos subindo todas aquelas tarefas que propoñamos ao alumnado en caso de parcial ou total confinamento do centro. A participación non é obrigatoria pero sempre recomendable.

Neste apartado colgaremos as actividades de 5º B por se nalgún momento temos que estar confinados.

Actividades de estimulación da Linguaxe

Na aula virtual seguiremos desenvolvendo actividades de repaso,reforzo e de ampliación das aprendizaxes anteriores.

Lembrade que as actividades que se propoñen son de carácter voluntario.

Neste curso teremos unha serie de actividade do Plan Proxecta- Proxecto Terra co que pretendemos que o alumnado de 6º coñeza máis polo miúdo a localidade onde vive, o seu patrimonio, singularidades, tradicións, novas,...e todo aquelo que desperte a súa curiosidade.

Comunicación interna
Curso que forma parte do Plan Dixital para este curso académico 2022-2023

Curso de PFPP sobre ferramentas e entornos virtuais