Trabállase os sonidos vocálikjcos:

  • Recoñecemento
  • Grafías
  • Identificación
  • Relación sonido-debuxo
  • Completar palabras
  • Sopas de letras

Traballamos:

  • Formas xeométricas
  • Grafía e nome dos números do 1 ata o 5
  • Coleccións de obxetos ata 5 elementos