Traballo cos números, conteo, asociación de cantidades, grafía,...

Neste apartado traballamos a escritura das letras.


Contos e máis cousas interesantes.