Esquema de temas

 • CREACIÓN DE GRUPO EN TEMPOS DE CORONAVIRUS

  Debido á nova situación de confinamento, pensamos que unha boa estratexia para seguir mellorando a convivencia entre o alumnado e o profesorado é facer proxectos en común nos que participe a maior parte da comunidade educativa. E neste caso, gracias ao uso das TAC.
  A actividade consistiu nunha práctica de ciencias moi sinxela coa que o alumnado da ESO aprendeu conceptos importantes sobre a auga, coma a súa “tensión superficial”. Esta tensión é a que nos permite entender as humidades dos baixos das nosas casas, porqué as plantas son capaces de absorber auga polas raíces, porqué non debemos tirarnos en prancha á piscina, porqué se forman gotas, etc. Todos os alumnos realizaron a práctica e gravárona en vídeo. Ademais, fixeron un paralelismo entre o que ocorre fisicamente na práctica interpretando que se trata do virus COVID-19. Deste xeito concluíron cunha serie de consellos a poñer en práctica para evitar o contaxio.
  Como resultado final, editamos todos os vídeos para facer un colage sobre a práctica. Engadimos, por sorpresa para os da ESO, unha mensaxe de alento dos pequenos de primaria de que “todo vai a saír ben”. E tamén unhas pequenas mensaxes dos profes con algúns consellos, recomendacións, mensaxes de ánimo, etc.
  Polo tanto, ademais da adquisición dos contidos científicos e competencias no uso das TAC, mediante esta actividade colaborativa o alumnado de todo o centro estreita lazos, comparte traballo e está en contacto, aínda que virtual. O que, sen dúbida, contribúe a mellorar a convivencia e a integración de todos eles. O profesorado tamén se fai cercano a eles e as familias implícanse na actividade ao colaborar nos vídeos, debuxos, envío de fotos, etc. Isto fomenta a convivencia de toda a comunidade educativa.

  Nesta mesma liña tamén se realizaron vídeos implicando ben a toda comunidade educativa, incluídas as familias que están teñen un importante papel na xestión e coordinación deste período, ou ben a unha parte dela, como se pode ver na conmemoración do Día do Libro ou na celebración dos aniversarios de infantil.

  • TRABALLANDO A "CONVIVENCIA" NA CLASE DE RELIXIÓN.

   Estas actividades estan creadas para traballarse na clase, pero teñen relación con outras materias permitindo que poida darse esta interacción con elas.

  • II Congreso Científico da Montaña

   Realizamos o II Congreso Científico entre os coles da Montaña, esta vez virtual por mor da pandemia, e só coa participación de Courel xa que o resto dos colexios non puideron continuar cos proxectos. Este día, o alumnado da ESO e Primaria expoñerán mediante unha videochamada os seus proxectos de investigación comezados dende inicio de curso e rematados durante a pandemia, coas limitacións que esto conleva. 

   Ademais dunha actividade formativa, plantéxase coma un momento de encontro e fomento das relacións, tamén con outros centros da contorna 

   • Tema 4

    • Tema 5

     • Tema 6

      • Tema 7

       • Tema 8

        • Tema 9