O tempo de reacción

Este trimestre os alumnos de 6ºA fixeron unha serie de prácticas co obxectivo de profundizar nalgúns contidos que estudaron na área de Ciencias Naturais ao longo do curso.

Unha das prácticas consistiu no estudo do tempo de reacción, que fai referencia á cantidade de tempo que transcorre dende que percibimos un estímulo ata que damos unha resposta consecuencia a dito estímulo. Para iso, rexistramos nunha táboa de datos os resultados de distintas medicións e calculamos a media aritmética deses valores, obtendo, na tabóa de lectura de resultados, unha avaliación do noso tempo de reacción.

 tempo de reacción 1

tempo de reacción 2

tempo de reacción 3

tempo de reacción 4

tempo de reacción 5

Artigos recentes

Contratos-Programa. Contido de proba hai 6 anos 41 semanas
Enquisas hai 6 anos 39 semanas
Tous les mêmes - Stromae hai 6 anos 39 semanas
Sommeil. Stromae hai 6 anos 39 semanas
ESCRITURA CREATIVA hai 6 anos 38 semanas

uid){ print l($user->name,'user/'.$user->uid); print " | "; print l(t('Logout'),'logout'); } else{ $options = array(); $options['query'] = drupal_get_destination(); print l(t('Login'),'user/login', $options); if(variable_get('user_register',FALSE)){ print " | "; print l(t('Register'),'user/register'); } } ?>