Lapis ao centro en sociais.

Os rapaces colocan os lapis ao centro e por quendas cada neno realiza un ejercicio en voz alta, os demais o corrixen ou amplían a información. Logo collen o lapis e escriben a resposta consensuada. O turno pasa o seguinte compañeiro. Aquí traballamos os sectores, as profesiones e profesionais.

Artigos recentes

Contratos-Programa. Contido de proba hai 6 anos 35 semanas
Enquisas hai 6 anos 33 semanas
Tous les mêmes - Stromae hai 6 anos 33 semanas
Sommeil. Stromae hai 6 anos 33 semanas
ESCRITURA CREATIVA hai 6 anos 32 semanas

uid){ print l($user->name,'user/'.$user->uid); print " | "; print l(t('Logout'),'logout'); } else{ $options = array(); $options['query'] = drupal_get_destination(); print l(t('Login'),'user/login', $options); if(variable_get('user_register',FALSE)){ print " | "; print l(t('Register'),'user/register'); } } ?>