Nesta categoría atopamos (abaixo) as seccións de libre acceso sobre a actividade do CFIP.

Comezamos por expoñer os DOCUMENTOS xerais do centro:

NOF. Normas de Organización e Funcionamento do CIFP Valentín Paz Andrade

PLAN DE CONVIVENCIA. Revisión e actualización anual

PLAN DE IGUALDADE. Aplicación e actualización anual

PLAN FUNCIONAL Planificación plurianual do centro, con revisións anuais

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN do CIFP VPA

PLAN ANUAL 2020-22 Planificación da actividade anual do centro

PROTOCOLO COVID 2021-22         PLAN DE ADAPTACIÓN ao CIFP VPA

No curso sobre a actividade e rexistros do profesorado, podemos acceder ao resto de documentación do centro.