Neste espazo informarase sobre o viveiro de empresas do CIFP e sobre as actividades de promoción do emprendemento