Eventos. Actividades formativas internas e externas, charlas, conferencias, accións de colaboración...

Neste espazo recóllense algunhas das actividades nas que participa a comunidade educativa do CIFP Valentín Paz Andrade. 

Especialmente Actividades Complementarias á Formación e Actividades Extraescolares, nas que se atende a aspectos formativos transversais e tamén específicos que colaboran en complementar a formación integral do alumnado e profesorado.