Persoa relatora:

LAURA BENÍTEZ SASTRE

SUSANA SÁNCHEZ ARÍNS

FRANCISCO CASTRO BELOSO

JOSÉ MANUEL DURÁN GRAÑA

Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


HORARIO


10 DE MAIO: 17:00 A 20:00 H

11 DE MAIO: 10:00 A 13:00 H

13 DE MAIO: 17:00 A 19:30 H

15 DE MAIO: 17:00 A 19:30 H

27 DE MAIO: 17:00 A 20:00 H 

29 DE MAIO: 17:00 A 20:00 H

30 DE MAIO: 17:00 A 20:00 H


Obxectivos

1.Analizar diferentes estratexias de lectura.

2.Suxerir pautas para promover a lectura e o uso crítico de información entre o alumnado.

3.Explorar distintas formas de lectura e integralas na aula.

Contidos

1.Estratexias para a formación de lectores competentes.

2.A lectura en diferentes formatos e soportes.

3.Lectura e narrativa transmedia.

4.Recursos para ampliar a lectura.Persoa relatora:

ANDREA BAYER (actriz, guionista, escritora, directora teatral e pedagoga educativa)

PAULA CARBALLEIRA (escritora, guionista, directora, contacontos e actriz)


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


HORARIO


29 DE ABRIL E 2 DE MAIO: 16:30 A 20:00 H

6 DE MAIO: 17:00 A 20:00 H

8 E 9 DE MAIO: 16:30 A 20:00 H

20 DE MAIO: 17:00 A 20:00 H


Obxectivos

1.Dotar ao profesorado de recursos, para empregar os contos na aula.

2.Experimentar a lectura de contos como un feito de comunicación cos alumnos/as.

3.Aprender a planificar actividades de animación lectora na aula.

Contidos

1.Distinción entre ler, contar e recitar.

2.Contos e dramatización.

3.O conto como recurso didáctico.

4.Que, como e cando contar contos na aula.

5.O docente como narrador.Persoa relatora:

ELISA YUSTE TUERO

(consultora e formadora no ámbito cultural, editorial, bibliotecario e educativo)

ANDREA MACEIRAS LAFUENTE

(escritora e docente no ensino secundario)

LUÍS XABIER MARTÍNEZ ROLÁN (profesor na Universidade de Vigo especializado en Comunicación dixital)


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


PROGRAMA

DATAS: 

5, 6, 24, 26 E 27  DE ABRIL

HORARIO:

DÍA 5 e 26: 17:00 A 20:00

DÍA 6 e 27: 10:00 A 13:00

DÍAS 24: 17:00 A 20:00


Obxectivos

1.Redefinir o concepto de lectura e escritura no contexto actual.

2.Achegarse a novas narrativas e prácticas de escrita.

3.Contribuír á formación de lectores competentes.


Contidos

1.Cartografía dos novos espazos de lectura e escritura.

2.A lectura e a escritura: unha práctica social compartida.

3.A alfabetización múltiple. Claves para descifrar o mundo actual.

4.Formas híbridas de narrativa: narrativa transmedia, crossmedia e interactiva.
Persoa relatora:

Alba Formoso Ramos

Formadora experta en Oratoria e Debate para Educación Primaria, E.S.O. e Bacharelato


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


PROGRAMA

DATAS: 

Luns e xoves do mes de abril

17:00 a 20:00 - Días 4, 8, 11, 15, 18 e 22

17:00 a 19:00 - Día 25


OBXECTIVOS

1.Mellorar a comunicación interpersoal para a función docente.

2.Adquirir ferramentas para a comunicación eficaz.

3.Construír un discurso eficaz manexando o espazo de acción.

CONTIDOS


1.Comunicación eficaz: estrutura e estratexias do discurso.

2.Linguaxe non verbal: adestramento da voz e do corpo.

3.A mensaxe: estrutura, contido e ideas clave. 

4.A posta en escena.
Persoa relatora:

Carlos Parada Gandos

Docente, formador e consultor de Formación especialista en Elearning


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


PROGRAMA

DATAS: 

Terceiro trimestre (maio)

20, 22 e 27 de maio: 16:00 a 20:00

29 de maio: 17:00 a 20:00


OBXECTIVOS

1.Poñer en valor a utilización das linguas cooficiais na creación de contidos virtuais, dixitais e audiovisuais que promovan a comunicación verbal.

2.Planificar e crear recursos educativos de comunicación verbal en contornos virtuais, dixitais e audiovisuais.

3.Aplicar estratexias que promovan entre o alumnado a utilización da lingua propia nas diversas canles de difusión virtual, dixital e audiovisual existentes.


CONTIDOS

1.Coñecemento de ferramentas e recursos para a mellora da competencia discursiva do alumnado.

2.Planificación e creación de recursos educativos de comunicación verbal nas linguas cooficiais en contornos virtuais, dixitais e audiovisuais.

3.Deseño de estratexias e ferramentas para a promoción da utilización da lingua propia nas diversas canles de difusión dixital e audiovisual.

4.A utilización das plataformas dixitais e virtuais como recurso metodolóxico que favorece o tratamento integrado das linguas a partir da creación de secuencias discursivas.


Persoas relatoras:

Rebeca Araujo Puertas (intérprete de signos, mediadora comunicativa en xordocegueira e educadora social)

Rocío Torres Santiago (intérprete de signos, mediadora comunicativa en xordocegueira e especialista en pedagoxía terapéutica)


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


PROGRAMA

DATAS: LUNS E XOVES

18, 22, 25 e 29 de xaneiro

1, 5 e 15 de febreiro


OBXECTIVOS

1.Adquirir un nivel medio de comprensión, expresión e interacción en lingua de signos.

2.Coñecer e aplicar as habilidades de expresión corporal necesarias para unha produción media en LSE.

3.Fomentar a integración do alumnado con discapacidade auditiva na dinámica do centro escolar.


CONTIDOS

1.O alumnado con discapacidade auditiva e o seu acceso á comunicación.

2.Acceso ao currículo do alumnado con discapacidade auditiva.

3.A lingua de signos coma sistema lingüístico: gramática, léxico e pragmática a nivel básico.

4.Destrezas corporais, espaciais e proxémicas de cara ao ensino aprendizaxe coa lingua de signos a nivel básico.

Persoas relatoras:

Francisco César Díaz Rey

Lucía Romaní Fernández

María Paola Guimeráns Sánchez

Iván Pena Sánchez
Diego Rúa Romero


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


PROGRAMA (NOVEMBRO)

Venres, 3 de novembro de 2023

16:00 - 18:00 h: A biblioteca escolar como centro creativo das aprendizaxes. Francisco César Díaz Rey.

18:00 - 18:15 h - Pausa - café

18:15 h - 20:00 h Obradoiros simultáneos:

Salto de páxina. Unha aproximación ao libro de artista. Lucía Romaní Fernández.

E-textís: Tecendo Arte e Creatividade. María Paola Guimeráns Sánchez.


Sábado, 4 de novembro de 2023

09:30 - 11:30 h - Obradoiros simultáneos:

Salto de páxina. Unha aproximación ao libro de artista. Lucía Romaní Fernández.

E-textís: Tecendo Arte e Creatividade. María Paola Guimeráns Sánchez.

11:30 - 12:00 h - Pausa - café

12:00 - 14: 00 h - Obradoiro:

Gamificación dende a Biblioteca escolar. Iván Pena Sánchez e Diego Rúa Romero.


OBXECTIVOS

1.Avanzar no modelo de biblioteca escolar do s. XXI, deseñada como laboratorio creativo de aprendizaxes aberto a toda a comunidade escolar promovendo multialfabetismos, creatividade, expresión, comunicación e colaboración.

2.Deseñar recursos que contemplen os multialfabetismos e sexan inclusivos no contexto dun proxecto documental integrado ou outros proxectos colaborativos dirixidos a toda a comunidade educativa.

3.Procurar estratexias para a integración plena dos recursos da biblioteca escolar nos procesos de ensino e aprendizaxe.


CONTIDOS

1.A biblioteca escolar como espazo creativo aberto ao deseño, á creación, á experimentación e á aprendizaxe colaborativa.

2.Coordinación de proxectos colaborativos destinados a reforzar os multalfabetismos e as competencias clave do alumnado, así como a participación activa da comunidade escolar. Experiencias de calidade.

3.Outros obxectivos, recursos e actividades que hai que ter en conta na biblioteca creativa: radio e creación de produtos audiovisuais, xogos manipulativos, creatividade, investigación e exploración.


Persoas relatoras:

Suso Novás Andrade

Rafael Sánchez-Agustino Rodríguez


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


PROGRAMA (NOVEMBRO)

DATAS: 

17:00-20:00 días 2 y 6

17:30-20:00 días 9, 13, 16, 20, 23 y 27

16:00-20:00 día 30


OBXECTIVOS

1.Potenciar a participación activa do alumnado, a través dos procesos creativos da comunicación audiovisual.

2.Deseñar a implantación dunha canle de televisión educativa no centro como unha ferramenta educativa nos procesos de ensino aprendizaxe.

3.Coñecer e producir diferentes produtos audiovisuais, partindo do traballo en equipo co alumnado.


CONTIDOS

1.Descrición do medios técnicos para organizar unha produtora audiovisual no centro educativo.

2.Análise de uso de dispositivos para o traballo dixital nas aulas, cámaras, teléfonos, tablets.

3.A edición audiovisual e a captura de son con software libre.Guía de iluminación básica. 

4.Diferentes tipoloxías de produción audiovisual: entrevista, telexornal, reportaxe, booktrail, corto... A protección de datos na produción audiovisual e na difusión de contidos.

5.Como crear unha canle de televisión educativa. Organización do traballo en equipo para a creación dun proxecto audiovisual.

6.Espacio escénico. Tipoloxía de contidos. Formato dos vídeos. As miniaturas como reclamo e identidade.Chroma key ou recortes sobre fondos de cor e outros efectos especiais.Stop motion.

7.A análise da comunicación audiovisual. A protección de datos na produción audiovisual e na difusión de contidos.

Persoas relatoras:

Rebeca Araujo Puertas (intérprete de signos, mediadora comunicativa en xordocegueira e educadora social)

Rocío Torres Santiago (intérprete de signos, mediadora comunicativa en xordocegueira e especialista en pedagoxía terapéutica)


Asesora:

Lucía Viéitez Touriño (luciav@edu.xunta.gal)


PROGRAMA

DATAS: LUNS E XOVES

25 E 28 DE SETEMBRO

2, 5, 9, 16 E 19 DE OUTUBRO


OBXECTIVOS

1.Adquirir un nivel básico de comprensión, expresión e interacción en lingua de signos.

2.Coñecer e aplicar as habilidades de expresión corporal necesarias para unha produción básica en LSE.

3.Fomentar a integración do alumnado con discapacidade auditiva na dinámica do centro escolar.


CONTIDOS

1.O alumnado con discapacidade auditiva e o seu acceso á comunicación.

2.Acceso ao currículo do alumnado con discapacidade auditiva.

3.A lingua de signos coma sistema lingüístico: gramática, léxico e pragmática a nivel básico.

4.Destrezas corporais, espaciais e proxémicas de cara ao ensino aprendizaxe coa lingua de signos a nivel básico.