Organigrama

ORGANOS UNIPERSOAIS

Directora:  Iván Suárez

Xefa  Estudos :  Ada Adrio

Secretaria : Daniel Basanta

 

Adscrición funcional do profesorado 01/09 / 2023

 

Constitución do Claustro - Curso 2023/2024

01 / 09 / 2023

Mestres

 

Esp

Titoría/s

1. Adrio Folgueira, Ada

 

Primaria

 4ºB

2. Alonso González, Bibiana

 

Primaria

 2ºB

3. Basanta Fanego, Mª José

 

Primaria

 4ºA

4. Casariego Guerreiro, Mª Alej

 

Primaria

 6ºA

5. Casás Polo, Jaime

 

Primaria

 3ºB

6. Lago Varela, Mercedes

 

Primaria

 6ºC

7. Lago-Orcazberro, Ana Mª

 

Primaria

 5ºA

        8. Mateos Couceiro, María

 

Primaria

 3ºC

9. Niño Piñeiro, Cristina

 

Primaria

 3ºA

10. Otero Rodríguez, Sagrario

 

Primaria

 6ºB

11. Palmeiro Chao, Rebeca

 

Primaria

 2ºA

12. Rego Rouco, Genma

 

Primaria

 5ºB

13. Rubido Polo, Mª Rosario   Primaria  1ºA

14. Seara Cerdeiras, Concepción

 

Primaria

 Apoio

 

 

 

 

1. Bouza Rodil, Antonio José

 

Inglés

1ºA, 3ºA,3ºB,3ºC, 5ºA,5ºB

3. Otero Otero, Rocio

 

Inglés

2ºA,2ºB,4ºA,4ºB,6ºA,6ºB,6ºC

 

 

 

 

1. Cerviño Expósito, Bárbara

 

AL

Todas

2. Cociña Míguez, Lucía

 

OR

Todas

3. López Carballo, María

 

PT

Todas

4.Martínez Casas, Olalla

 

PT

 

 

 

 

 

1. Suárez Álvarez, Iván

 

EF

 1ºA,1ºB,2ºA,2ºB,3ºA,3ºB,3ºC

2.Basanta Pérez, Daniel

 

EF

 4ºA,4ºB,5ºA,5ºB,6ºA,6ºB,6ºC

 

 

 

 

1. Pan Novo, Consuelo

 

RE

Todas

 

 

 

 

1. Vale Fraga, Iván

 

MU

Todas

 

Equipo de Orientación: 

Bárbara Cerviño Expósito : AL

Lucía Cociña Míguez : Orientadora 

María López Carballo : PT   

Olalla Martínez Casas: PT

 Consello Escolar

1- Equipo Directivo

           . Iván Suárez

           . Ada Adrio

           . Daniel Basanta

2- Representantes de Mestres :                    

          Bibiana Alonso González

          Ana María Lago Orcazberro del Rio

          Mercedes Lago Varela

          Genma Rego Rouco 

       

3- Representantes  dos pais/nais :

          . Silvia Díaz Fernández

             . Susana Fanego Pereira

          . María del Pilar López García

 

4- Representante da ANPA :

          . Manuel Antonio Casal Muras

5- Representante de Concello :

            . Eleazar Rodríguez Abuín

6- Representante do Persoal de Servicios:

            . Marlén Pereira Varela