Dependencias

 

Dependencias do Colexio

 

No colexio contamos cos locais e materiais suficientes para conseguir  unha educación integral  e integradora dos nenos .

.........................Disfruta e aprende no noso centro !

 

Áreas para o lecer :

 

 • Un campo de herba para xogar ao fútbol .

 • Unha pista para xogar ao baloncesto , futbito , voleibol , patinaxe , etc .

 • Unha pista para baloncesto .

 • Zonas verdes para  pasear .

 • Zonas de xardín .

 • Espacios con area para xogar á pilla , mariola , pión , corro , comba , etc .

 

 

Áreas para a Educación Física :

 

 • Un ximnasio con moito material deportivo .

 • Un pavillón pechado para a práctica de moitos deportes .

 • Espazos no patio para múltiples actividades da Educación Física .

 

 

Titorías :

Titorías de 65 metros cadrados .

 

Espazos TICs:

 • Aula de atención preferente con ordenador e proxector .

 • Aula de audiovisuais con Tv, DVD e Ordenador con Proxector .

 • Biblioteca con varios ordenadores , proxector e recuncho maker con impresora 3D e varios  mbot coa sua tablet correspondente.

 

Con conexión á rede en tódalas dependencias .

 

 

Biblioteca escolar :

 • Unha biblioteca infantil con moitos libros de temática apropiada para os nenos de primeiro ciclo .

 • Unha biblioteca con moitos libros, enciclopedias de consulta , monográficos, guías , .... de temática apropiada para os nenos de segundo e terceiro ciclo e para saciar a curiosidade de calquera lector .

 

 

Comedor escolar :

Con capacidade para 105 comensais .

 

Aula de Música :

Con moitos e extraños instrumentos para aprender xogando .

 

Aula de Inglés :

Cos medios necesarios para iniciar aos nenos nesta lingua .

 

Departamento de Orientación :