Horarios

Curso 2023 / 2024

Horario habitual:

    - 09:20 h: Apertura do recinto

    - 09:35 h : comezo das clases

    - 12:20 h : Recreo / Bocadillo ou froita saudable

    - 14:35 h : Remate das clases

    - 14:35 h : Comedor Escolar

    - 15:35 h : Remate de Comedor

    - 16:00 h : Actividades ANPA / Colexio

    - 17:00 / 18:00 h : Remate de actividades