Skip to Content

Nova actividade extraescolar ANPA Moraima

Oferta dunha nova actividade extraescolar relacionada coa aprendizaxe de linguas estranxeiras. O desenvolvemento desta actividade dependerá do número de alumnado asistente. Máis información

Día da non violencia de xénero

Hoxe é o día contra a violencia de xénero. O alumnado de 6º de Primaria fai unha reflexión sobre os patróns que adquirimos desde pequenos, para rexeitar aqueles condicionados polo xénero.

Que o día de hoxe sexa un paso máis cara a igualdade e a non violencia de xénero!

Tríptico Ecofaros

O proxecto anual Ecofaros comezou e quixemos trasladaros a información sobre o que pretendemos facer na escola e o xeito de  colaborar.

Votación elección representantes Consello Escolar

CIRCULAR INFORMATIVA

De acordo coa Convocatoria do día 23 do mes en curso, o próximo día 23, martes, en horario de 9.15 a 9.45, de 13.15 a 13.45  e de 16.30 a 17.30 hs., celébrase neste Centro a votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores/as legais do alumnado no Consello Escolar do Colexio. Para participar na referida votación, tal como se sinalaba na citada Convocatoria, procederase da seguinte forma:

1º.- Quen pode votar.

Teñen dereito a votar todos  os pais, nais ou titores legais do alumnado matriculado no Centro que figure no Censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral e tras a súa exposición pública regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar ambos os dous.

2º.- Modo de emitir o voto.

a) O voto será directo, secreto e non delegable.

b) Os modelos de papeletas serán, obrigatoriamente, os previamente fixados pola Xunta Electoral do Centro, dos que haberá cantidade suficiente no local da votación.

c) Nas referidas papeletas figurarán os nomes dos candidatos, por orde alfabética de apelidos, e cada elector deberá marcar cunha cruz un máximo de dúas das candidatas relacionadas, debendo acreditar a súa identidade, no momento de votar, mediante a exhibición do DNI ou documento similar.

d) Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha vez realizado, levantarase a correspondente acta.

A dirección deste Colexio anima a todos os pais, nais e titores legais do alumnado a que participen na votación do próximo martes, como unha forma máis de colaboración na organización do Centro, a fin de conseguir a máxima representatividade posible de pais e nais no Consello Escolar.

Magosto e xogos populares

Por fin voltou o Magosto ao cole e o único becho que nos puido amolar foi un verme que se colou nunha castaña asada.

Comezamos con rondas de xogos populares e contacontos e ao rematar degustamos unhas castañas ben asadiñas que foron preparadas por un grupo de nais e pais do cole.

Grazas a todas as persoas que colaborastes connosco nesta celebración.

 Aquí tedes una escolma de fotos en vídeo e todas as fotos na galería fotográfica do colexio.

Ver todas as fotos na galería fotográfica

Calendario renovación Consello Escolar

Publicación nos taboleiros de anuncios da convocatoria de eleccións nos distintos sectores educativos, dos correspondentes censos electorais e do calendario acordado pola Xunta Electoral, de conformidade co establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. Enlace ao documento

Calendario escolar definitivo

Publícase o calendario escolar definitivo para o presente curso tras a concesión por parte da Xefatura Territorial do día 7 de decembro como día non lectivo, segundo a proposta do Consello Escolar do centro ao abeiro do disposto no artigo 7, da Orde do 19 de maio de 2021, (DOG nº 104 do venres 4 de xuño de 2021), pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/2022. Enlace

Festa de Samaín

Programas reforzo

Recupéra-T

Comunicamos a posta en marcha da actividade de Contratos-programa Recupéra-T que establece medidas de reforzo docente a través dos programas:

-Arco (cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación 2014-2020 do Ministerio de Educación e Formación Profesional) destinado para alumnado de 4º e 5º de Primaria, durante o 1º trimestre do curso 2021-22.

-PROA+ (Programa para a Orientación, Avance e Enriquecemento Educativo 2021-2023 cofinanciado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión Europea no marco do Mecanismo de recuperación, transformación e resiliencia) destinado a alumnado de 6º de Primaria, durante todo o curso 2021-22.

Concurso cabazas

CONCURSO SAMAÍN - ANPA MORAIMA

 

freepik

Podes gañar unha terrorífica cesta con xogos, libros e doces...

-Temática: cabazas terroríficas de monstros mariños.

-Bases:
  • Saca foto á cabaza decorada,
  • carga a foto que representará ao teu fillo ou filla co nome e o curso, en Facebook.

-Votación:

  • Entre os días 27 e 30 de outubro.
  • Vota a túa foto cun like, só un voto por usuario de Facebook.
  • O día 31 de outubro a foto con máis votos será a gañadora.
  • Se hai empate, a votación repetirase o 1 de novembro.

Sorte...

Distribuir contido


Tfno: 986 29 80 58 - Fax: 986 24 42 49

Rúa O Porriño s/n - 36209, Vigo - Pontevedra

by Dr. Radut