Skip to Content

Órganos de goberno

ORGANIGRAMA

  

 

  

ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS

  • UNIPERSOAIS:

EQUIPO DIRECTIVO:

Dirección: Paula Díaz Gato. 

Xefatura de estudos: María Carlota Toral Pérez.

Secretaría: Marinelly García Cerqueiro. 

  • COLEXIADOS: 

CLAUSTRO:

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

4º Educación infantil: Susana Santos Fernández.

5º Educación infantil: Amelia Salgado Alfonso.

6º de Educación infantil: Marinely García Cerqueiro.

Apoio: Paula Díaz Gato. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1º Educación primaria: Beatriz González Fernández.

2º Educación primaria: Miguel Pena Buján.

3º Educación primaria -A: Tamara Fernández Otero. 

3º Educación primaria- B: María José Díaz Álvarez.

4º Educación primaria- A: Jessica Sánchez Sánchez.

4º Educación primaria- B- Sofía Casanova Cainzos.

5º Educación primaria: Brais Romero Gómez.

6º Educación primaria: Feliciano Montero Teijido.

 

PROFESORADO ESPECIALISTA:

Educación física: Silvia López Roibal.

Educación estranxeira inglés: Inmaculada Sánchez Sánchez.

Educación musical: María José Díaz Álvarez.

Relixión Católica: Gloria Barral Camino.

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

Xefa do departamento: Yolanda Varela Pose. 

Pedagoxía Terapéutica: Cristina Losada Castro. 

Pedagoxía Terapéutica: María Graciela Suárez Losada. 

Audición e linguaxe: Olalla Pereira Lemos. 

Programa ARCO: Rebeca del Pilar Roca Fraga.

Distribuir contido


by Dr. Radut