Uso da máscaras por parte do alumnado

Para o uso de máscaras debido á pandemia do COVID-19 establecemos as seguintes normas:

- Uso obligatorio de máscara para todo o alumnado a partir de 1º de primaria.

- Uso recomendable de máscara para o alumnado de Educación Infantil.

- O alumnado usará a máscara todo o tempo, só poderá quitala para comer.

- O alumnado traerá unha bolsa con cordón ou asa longa para poder colgala ó pescozo onde gardará a máscara mentres come.

- O alumnado ten que ter unha máscara de reposto. O colexio terá máscaras de reposto por se fose necesario cambiar ou repoñer a que traen da casa polo que non é necesario traer da casa esa máscara de reposto pero se algún alumno ou alumna fai un uso reiterado desta máscara de reposto, entonces si que tería que traela da casa