Rosa das rosas

Gracia Nicholas, xunto coa súa familia, ofrécenos a súa interpretación desta cantiga de Afonso X O Sabio.