MATERIAIS E RECURSOS PFPP

Neste curso iremos colgando actividades do Obradoiro de literatura castelá e galega. Serán traballos do alumnado seguindo pautas das técnicas de Rodari da súa Gramática da Fantasía.

PRESENTACIÓNS/ RECURSOS/ MATERIAIS