Falamos, contamos, escribimos, expresámonos, lemos,...e máis, pero sempre divertíndonos.