Amor faz a min amar

A familia de Antón e Alexandre Liñeira recita esta cantiga de Airas Núnez.