Non chas quero...

Nenas e nenos de 2º A interpretan a popular cantiga.