Barrios de Betanzos

Nenas e nenas de segundo preséntannos o que aprenderon dos diferentes barrios de Betanzos