Skip to Content
Teléfono: 886 15 11 11 Fax: 886 15 11 12

FONDO LIBROS E AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO

Para alumnos/as de 1º ou 2º de primaria no curso 2021-2022

  • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € = 210 €

  • Renda per cápita dende 6.000 € ata 10.000 € = 140

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Para todos os alumnos/as de primaria no curso 2021-2022

 As familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € terán dereito a un vale de 50€

Enlace a Orde no Diario Oficial de Galicia

 

Prazo de presentación de solicitudes

Do 21 de maio ao 22 de xuño               

Documentación

Deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2019

-A solicitude debidamente cuberta e asinada (Anexos I e II)

-Fotocopia do libro de familia

-No caso de separación ou divorcio, fotocopia da última sentencia ou convenio regulador, onde conste a custodia do/a menor

-No caso en que a unidade familiar non coincida, certificado de convivencia

Presentación de solicitudes

 -A solicitude presentarase preferiblemente por vía electrónica:

Mediante 

Mediante

Lembren que para o emprego da Sede Electrónica ou FondoLibros deberán empregar a chave 365 ou certificado dixital

 -Na secretaría do centro, de luns a venres de 9:30h. a 14:30h.

 

NOTA: Os alumnos/as de sexto teñen que presentar a solicitude no IES que estean admitidos

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN

Están publicadas a listaxes definitivas na secretaría do centro. Poden consultar tamén o estado da súa solicitude a través da aplicación admisionalumnado empregando a chave365 ou certificado dixital.

Nota: Todas as solicitudes presentadas foron admitidas

 

Seguindo instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión para o curso académico 2021/2022, non podemos publicar listaxes de alumnado na páxina web nin no taboleiro exterior, en base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais

MENÚ DO COMEDOR PARA O MES DE MAIO

MENÚ DO COMEDOR PARA O MES DE ABRIL

Distribuir contido


 

                   

   

    

 

                                          
by Dr. Radut