Teléfono: 886 15 11 11 Fax: 886 15 11 12

PROPOSTAS DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA

Nos blogs do centro podedes atopar ideas e recursos educativos para pasar estes longos días de cuarentena.

Educación Infantil

1º e 2º de Primaria

3º, 4º, 5º e 6º de Primaria

Dinamización da lingua

A Torre das Palabras

Educación Musical

UN SAÚDO E ÁNIMO!

AVISO

PROCESO DE ADMISIÓN

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

 

ADMISIÓN CURSO 2020/2021

PROCESO DE ADMISIÓN

 • Ábrese o prazo de admisión de novo alumnado do 1 ao 23 de marzo.

 • Documentación:

     • Solicitude modelo: ED550B

     • DNI do alumno/a ou libro de familia

     • DNI dos pais

     • Resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

     • Certificado de matrícula (alumnado que ven doutro centro)

 

 • As solicitudes poderán cumplimentarse:

   • Na secretaría do centro

   • A través da Sede Electrónica

   • A través da aplicación “admisiónalumnado” no menú:

Solicitudes - Admisión - Crear solicitude de admisión

 

Pódese entrar na aplicación dende a páxina web do colexio: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiptorrecela/

ou neste enlace directo: www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

 

PROCESO DE MATRÍCULA

 • O prazo de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 • Documentación:

     • Tarxeta da seguridade social ou seguro médico

     • Certificado médico do neno/a

     • Dúas fotografías tamaño carnet

   

 

 

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

DOG do 26 de decembro de 2012 (decreto do 13 de decembro de 2012)

DOG do 15 de marzo de 2013 (orde do 12 de marzo de 2013)

DOG do 1 de febreiro de 2017 (orde do 25 de xaneiro de 2017)

 

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE O CENTRO

 

Plan madruga (xestionado pola ANPA)

Comedor (xestionado pola ANPA)

Transporte: Instrucción 3/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria

 

CENTRO DE SECUNDARIA ADSCRITO

 

IES Illa de Ons

 

IMPORTANTE

 

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2018/19

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN 2018/19

DÍA MUNDIAL DA RADIO 2020

Colaboramos cun podcast que vai ser compartido internacionalmente. Este curso, co gallo dos 75 anos do peche do campo de concentración de Austwitch, a temática é SOMOS A DIVERSIDADE. O alumnado de 4º elaborou unha breve cuña publicitaria sobre este tema.

RESERVA DE PRAZA

CURSO 2020-2021

Do 1 ao 17 de febreiro de 2020 queda aberto o prazo para presentar as solicitudes de reserva de praza para o IES “Illa de Ons”. Estas solicitudes poderán cumprimentarse:

 • Na secretaría do centro (CEIP da Torre-Cela)
 • A través da aplicación “admisiónalumnado”
 • A través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia
 • As solicitudes admitidas publicaranse antes do 28 de Febreiro

IMPORTANTE: As solicitudes firmadas a través da SEDE ELECTRÓNICA
xa non hai que presentalas no centro.

Powered by Drupal - Design by artinet