Skip to Content
Dirección: 886 15 11 10 - Secretaría: 886 15 11 11 - Orientación: 886 15 11 13

MATRÍCULA INFANTIL E PRIMARIA

Comeza o prazo de MATRÍCULA do novo alumnado para o curso 2022/2023

Alumnado ao que vai dirixido

Novo alumnado

Prazo de presentación de solicitudes

Do 20 ao 30 de xuño de 2022

Documentación

  • Impreso primaria / infantil
  • Tarxeta da seguridade social ou seguro médico
  • Cartilla de vacinacións
  • Dúas fotografías tamaño carnet

Presentación de solicitudes

  • Na secretaría do centro

 

 

MENÚ DO COMEDOR PARA O MES DE XUÑO

AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO

Para alumnos/as de 1º ou 2º de primaria no curso 2022-2023

  • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € : 210 €

  • Renda per cápita dende 6.000 € ata 10.000 € : 140 €

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Para todos os alumnos/as de primaria no curso 2022-2023

 As familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € terán dereito a un vale de 50€

Enlace a Orde no Diario Oficial de Galicia

 

Prazo de presentación de solicitudes

Do 19 de maio ao 22 de xuño de 2022              

Documentación

Deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2020

-A solicitude debidamente cuberta e asinada(Anexo I e II)

-Fotocopia do libro de familia

-No caso de separación ou divorcio, fotocopia da última sentencia ou convenio regulador, onde conste a custodia do/a menor

-No caso en que a unidade familiar non coincida, certificado de convivencia

Presentación de solicitudes

 -A solicitude presentarase preferiblemente por vía electrónica:

Mediante  

Mediante 

Lembren que para o emprego da Sede Electrónica ou FondoLibros deberán empregar a chave 365 ou certificado dixital

 -Na secretaría do centro, de luns a venres de 9:30h. a 14:30h.

 

NOTA: Os alumnos/as de sexto teñen que presentar a solicitude no IES que están admitidos

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN-Curso 2022/2023

Están publicadas a listaxes definitivas na secretaría do centro. Poden consultar tamén o estado da súa solicitude a través da aplicación admisionalumnado empregando a chave365 ou certificado dixital.

Nota: Todas as solicitudes presentadas foron admitidas

         Matrícula: do 20 ao 30 de Xuño

 

Seguindo instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión para o curso académico 2022/2023, non podemos publicar listaxes de alumnado na páxina web nin no taboleiro exterior, en base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais

 

 

Distribuir contido


 

                   

   

    

 

                                          
by Dr. Radut