Secretaría

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS PARA O ALUMNADO

Dirixido ao ALUMNADO de 1º a 6º de educación primaria

Publicada a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E)

Alumnado matriculado en educación primaria:

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021. (o cheque de 50€)

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 por diferentes circunstancias, sempre que cumpra algunha das seguintes condicións:

Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

Alumnado matriculado en educación especial.

Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

SOLICITUDES (soamente para o alumnado non beneficiario da axuda de material escolar)

  • Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a.
  • Prazo: Para o alumnado matriculado no centro no día de publicación da orde no Diario Oficial de Galicia: 10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020.
  • Acceso á solicitude (anexo I e II)

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

  • Fotocopia do libro de familia na que figuren todos os membros computables da unidade familiar.
  • En caso de separación ou divorcio, xentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Outra documentacion (en caso de ser necesaria):

-Certificado acreditativo do grao de discapacidade

-No caso de situación de violencia de xénero, documentación acreditativa

-Resolución xudicial de incapacitación

-Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de

menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia

-Certificado de convivencia no caso de que o pai, nai ou titor carezan de DNI

 

En todo caso, os documentos deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2018

 

INICIO DO CURSO 2020/2021

Xúntase a Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Resolución do 1 de setembro de 2020

RESERVA DE PRAZA

CURSO 2020-2021

Do 1 ao 17 de febreiro de 2020 queda aberto o prazo para presentar as solicitudes de reserva de praza para o IES “Illa de Ons”. Estas solicitudes poderán cumprimentarse:

  • Na secretaría do centro (CEIP da Torre-Cela)
  • A través da aplicación “admisiónalumnado”
  • A través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia
  • As solicitudes admitidas publicaranse antes do 28 de Febreiro

IMPORTANTE: As solicitudes firmadas a través da SEDE ELECTRÓNICA
xa non hai que presentalas no centro.

LISTAXE VALES PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL

 

 

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

 

 

 Código do centro: 36000375             Centro: CEIP Plurilingüe da Torre-Cela                                Concello: Bueu

 

 

Curso: 1º de Primaria

 

 

Nome do alumno/a

Obxecto

Estado da solicitude

Vale de libros

Vale de material

Cabanelas Parada, Izan

Libros e material

Comprobada

Admitida

Excluída

Martínez Dios, Mara

Libros e material

Comprobada

Admitida

Admitida

Santos Piñeiro, Cloe

Libros e material

Comprobada

Admitida

Admitida

Somoza Chapela, Leo

Libros e material

Comprobada

Admitida

Admitida

 

 

Curso: 2º de Primaria

 

Nome do alumno/a

Obxecto

Estado da solicitude

Vale de libros

Vale de material

Cerviño González, Martín

Libros e material

Comprobada

Admitida

Excluída

Entenza Santos, Miguel

Libros e material

Comprobada

Admitida

Admitida

Freire Paz, Borja

Libros e material

Comprobada

Admitida

Excluída

Golobardas Santos, Aitor

Libros e material

Comprobada

Admitida

Admitida

Montes Covelo, Elena

Libros e material

Comprobada

Admitida

Admitida

Sieiro da Silva, Brais

Libros e material

Comprobada

Admitida

Admitida

Souto Chapela, Iván

Libros e material

Comprobada

Admitida

Excluída

Tievo Martínez, Izan

Libros e material

Comprobada

Excluída

Excluída

 

 

Curso: 3º de Primaria

 

Nome do alumno/a

Obxecto

Estado da solicitude

Vale de material

de la Rubia Coya, Xián

Material

Comprobada

Admitida

Durán García, Carla

Material

Comprobada

Admitida

Entenza Santos, Manuel

Material

Comprobada

Admitida

Escáneo Santos, Xavier

Material

Comprobada

Admitida

Fernández Martínez, Hugo

Material

Comprobada

Admitida

Fernández Riveiro, Leire

Material

Comprobada

Admitida

Martínez Dios, Aroa

Material

Comprobada

Admitida

Parada Otero, Mateo

Material

Comprobada

Excluída

Vázquez Otero, Miguel

Material

Comprobada

Excluída

 

 

Curso: 4º de Primaria

 

Nome do alumno/a

Obxecto

Estado da solicitude

Vale de material

Barreiro Martínez, Samuel

Material

Comprobada

Admitida

Giménez da Silva, Ezequiel

Material

Comprobada

Admitida

Gómez Novas, Clara

Material

Comprobada

Admitida

Núñez Cruz, Lucía

Material

Comprobada

Admitida

Ogando Tilve, Tania

Material

Comprobada

Admitida

Otero Parada, Francisco

Material

Comprobada

Admitida

Otero Villar, Diego

Material

Comprobada

Admitida

Ríos Pena, Daniela

Material

Comprobada

Excluída

Vilas Gestido, Sara

Material

Comprobada

Excluída

 

 

Curso: 5º de Primaria

 

Nome do alumno/a

Obxecto

Estado da solicitude

Vale de material

Castro Souto, Samuel

Material

Comprobada

Excluída

Dios García, Daniel

Material

Comprobada

Admitida

Iglesias Curra, Paulo

Material

Comprobada

Admitida

Parada López, Román

Material

Comprobada

Admitida

Pena Juncal, Silvana

Material

Comprobada

Admitida

Santaclara Novo, Iván

Material

Comprobada

Excluída

 

 

Curso: 6º de Primaria

 

Nome do alumno/a

Obxecto

Estado da solicitude

Vale de material

de la Rubia Coya, Neizan

Material

Comprobada

Excluída

Golobardas Santos, Asier

Material

Comprobada

Admitida

Loveira Nores, Nadia

Material

Comprobada

Admitida

Otero González, Xoel

Material

Comprobada

Admitida

Pena Fernández, Irena

Material

Comprobada

Admitida

Rodríguez Iglesias, Nuria

Material

Comprobada

Excluída

Verde Pereira, Christian

Material

Comprobada

Admitida

 

 

 

LUDOTECA

Apertura do prazo de inscrición na"ludoteca"  do concello "VERÁN ACTIVO"

As solicituides deben presentalas no Rexistro  do concello, ben por vía ordinaria ou por sede electrónica. Podedes atopar toda a información no seguinte enlace á páxina web do concello:
 

XV XORNADAS DE NAIS E PAIS

Bo día

A Secretaría Xeral da Igualdade está organizando as XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA

DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS para as nais e pais e as súas fillas e fillos.

 

Xuntamos o programa das xornadas. Tamén contarán cun servizo de atención a menores baixo petición, para atender aos cativos e ás cativas entre 12

meses e 10 anos.

 

Para intentar facilitar a asistencia ás familias e profesorado esta actividade formativa celebrarase nas catro provincias nas seguintes datas:

 

·         A CORUÑA | 31 DE MAIO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Praza Luis Seoane, s/n).

·         LUGO | 1 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Ronda da Muralla, 70).

·         PONTEVEDRA | 7 DE XUÑO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida Fernández Ladreda, 43).

·         OURENSE | 8 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida da Habana, 79)

 

A Secretaría Xeral da Igualdade estará a súa disposición para toda a información que requira, no enderezo electrónico xornadas.igualdade@xunta.es e nos

teléfonos 981 545360/ 981 545312. Achegámoslle o cartel e folleto informativo onde figura o programa e os datos do formulario de inscrición, que tamén

se atopan dispoñibles nesta páxina web http://igualdade.xunta.es/

 

Powered by Drupal - Design by artinet