Skip to Content

Consello escolar

Membros actuais

Director, como presidente:

 • David Paz Novoa

Xefa de estudos:

 • Mª América Ruel Mandayo

Secretaria:

 • Paula Otero Vázquez *

 

Representantes do profesorado:

 • D.ª América Ruel Mandayo
 • D.ª Ana Leis Uriz
 • D.ª María Josefa Villadamigo Lede
 • D.ª María Elisa Álvarez Barreiro
 • D. David Paz Nóvoa

 

Representantes dos pais e nais:

 • D.ª Mª Rosa María Iglesias González (nomeada pola ANPA)
 • D. Enrique Torre Barbeito
 • D.ª Rosalía Pérez Grande
 • D. Rafael Iniesta Soto
 • D.ª Marta Inés Gaspar Buceta 

 

Representante do Concello de Vilanova de Arousa:

 • D.ª Ana Mª. Carballa Magariños

* Con voz pero sen voto.

As funcións do Consello Escolar veñen recollidas no artigo 43 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

Proclamación dos candidatos elixidos para o Consello Escolar

Resultado do sorteo para a mesa electoral

Sorteo público dos membros da mesa electoral

Candidaturas para representación de pais e nais e de persoal de administración e servizos no CE

Calendario electoral ao Consello Escolar

Publicamos o calendario electoral ao Consello Escolar

Resultado do sorteo para a xunta electoral

Sorteo público para a elección da xunta electoral

Este mércores 26 de outubro, ás 9:00 horas, en secretaría procederase a efectuar o sorteo público para a elección dos membros da xunta electoral que se encargará de organizar o procedemento das eleccións a consellos escolares de finais deste mes.

A xunta electoral estará formada pola directora, un mestre ou mestra, un pai ou nai e un membro do persoal de servizos.

Segundo o decreto 92/1988 (art. 31) esta xunta electoral terá, entre outras funcións, as seguintes:

a) Aprobar e publicar os censos electorais, que deberán reflexar, en todo caso, nome apelidos dos electores.

b) Concretar o calendario electoral

c) Ordenar o proceso electoral.

d) Admitir e proclamar candidaturas.

e) Promover a constitución das distintas mesas electorais.

f) Resolver as reclamacións presentadas contra as resolucións das mesas electorais.

g) Proclamar os candidatos elixidos e remitir as correspondentes actas á Delegación

Provincial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Unha vez realizado o sorteo público a xunta electoral quedará constituída o vindeiro venres 4 de novembro.

Distribuir contido


by Dr. Radut