Benvid@s á páxina web da escola pública de Baión

PERÍODO DE ADAPTACIÓN DO ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL

Seguindo a normativa (Orde de 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar no curso 2019/20 e tendo en conta a Orde de 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación do segundo ciclo de educación infantil) o período de adaptación queda como segue:

 

 Os alumnos/as de 3 anos (4º de Educación Infantil) terán un horario reducido dende o 11 de setembro ata o 24 de setembro (ámbolos dous inclusive):

    - Horra de entrada: ás 10 horas.

    - Hora de saída: ás 12 horas.

Sendo este horario de obrigado cumprimento para todos os nenos/as que empezan por primeira vez.

 

Infórmase de que posteriormente haberá unha xuntanza xeral cos pais/nais para establecer normas e tamén para aclarar dúbidas ou falar de todo o que sexa preciso para un bo desenvolvemento do curso lectivo.

 

                                            Atentatamente, o Equipo de Educación Infantil.

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos do Fondo solidario de libros de texto.

Esta mesma listaxe estará publicada no taboleiro do centro.

A entrega de vales para adquirir os libros de texto e material escolar realizarase o día 2 de setembro de 13:15 - 14:00 e o día 3 de setembro de 9:00 - 9:45 en secretaría.

A entrega de libros para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º posponse ata o inicio de curso.

Listaxe provisional de admitidos e excluídos do Fondo solidario de Libros de Texto

Poderase reclamar nos dous días seguintes á publicación desta listaxe provisional

Listaxe de libros de texto 2019-20

 

Esta listaxe de libros de texto é provisional ata que se faga a adscrición do profesorado no mes de setembro. Polo tanto recoméndase non comprar ningún libro ata recibir a confirmación dos mesmos por parte do titor/a correspondente.

ADMISIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020

Infórmase de que foron admitidas definitivamente a totaliade das solicitudes de admisión de alumnado para o curso 2019-2020. Poden comprobar os datos no "pdf" adxunto.

 

O proceso de formalización de matrícula realizarase do día 20 ao 30 de xuño, ambos inclusive.

Admisión de Alumnado

Proceso de admisión para o curso 2019-2020

O proceso de admisión trata de coñecer a demanda real dun centro educativo. Cando a demanda nun colexio é maior que a oferta de prazas dispoñibles é necesario baremar certas circunstancias (número de irmáns no centro, domicilio familiar, renda per cápita, etc.) para confeccionar unha lista de admitidos e excluídos. Por iso, a primeira fase busca coñecer cal é a demanda de cada centro para coñecer se ese centro pode absorber todas as solicitudes presentadas, ou se precisa facer unha clasificación. Só se pode presentar unha solicitude que hai que entregar no centro de preferencia. Na solicitude pódense indicar varios centros por orde de preferencia, de xeito que se non fora posible conceder praza no primeiro deles, o sistema buscaría na segunda opción, logo na terceira e así sucesivamente.

 

NORMATIVA

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO PARAR O CURSO 2018-2019

Pódese consultar o listado de libros de texto para o curso 2018-2019 nas imaxes adxuntas ao final desta publicación.  Aínda que no terceiro curso de Educación Primaria deberase mercar tamén os cadernos de Lingua Castelá. Estos cadernos non figuran nas imaxes adxuntas xa que se está á espera de que a editorial facilite os ISBN dos mesmos. Polo que o vindeiro mércores a titora deste 3º curso enviará unha nota ás familias dos seus alumnos/as cos ISBN destes cadernos que poderanse comprar cos cheques de axuda de material.

 

Os libros de texto pertencentes ao fondo de libros (3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria) entregaranse ás/aos alumnas/os nas súas respectivas aulas  ao inicio do curso. 

 

Os cadernos de inglés poderanse mercar cos cheques de axuda de material.

 

Se teñen algunha dúbida infórmense na secretaría do centro.

 

Grazas e un saúdo.

PERIODO DE ADAPTACIÓN DO ALUMNADO DO 4º CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)

PERIODO DE ADAPTACIÓN DO ALUMNADO DO 4º CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)

Seguindo a normativa (Orde de 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar no curso 2018/19 e tendo en conta a Orde de 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación do segundo ciclo de educación infantil) o período de adaptación queda como segue:

 

Os alumnos/as de 3 anos (4º de Educación Infantil) terán un horario reducido dende o 12 de setembro ata o 25 de setembro (ámbolos dous inclusive):

 

    - Horra de entrada: ás 10 horas.

    - Hora de saída: ás 12 horas.

Sendo este horario de obrigado cumprimento para todos os nenos/as que empezan por primeira vez.

 

Infórmase de que posteriormente haberá unha xuntanza xeral cos pais/nais para establecer normas e tamén para aclarar dúbidas ou falar de todo o que sexa preciso para un bo desenvolvemento do curso lectivo.

 

                                            Atentatamente, o Equipo de Educación Infantil.

 

RECOLLIDA DE CHEQUES PARA AXUDAS DE MATERIAL E/OU LIBROS DE TEXTO.

Infórmase de que as persoas que non recolleron o cheque de axuda para material e/ou libros de texto poden facelo o xoves día 6 e o venres día 7 de setembro no seguinte horario:

 

- Xoves día 6, de 12:00 a 14:00 horas.

- Venres día 7, de 9:00 a 11:00 horas.

 

Este fin de semana publicarase a listaxe de libros que se empregarán en cada nivel para o presente curso escolar.

 

Distribuir contido