Matrícula

Como solicitar praza para o próximo curso 2019 -2020

Achegamos a documentación necesaria para a realización da matrícula neste centro.  

  • 4 fotos carnet do neno/a.
  • Fotocopia cartilla da Seguridade Social plastificada do neno/a.
  • Fotocopia da última declaración da renda.
  • Fotocopia do libro de familia.
  • Certiificado de estar Empadronado.

Detrás deste POST pódese descargar o ANEXO II para cubrir e entregar no Centro.

Previamente tendes que pasar por Comisión Escolarización

Distribuir contido