CEIP San Martiño

 

Documentos base centro

As Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, establecen aqueles aspectos organizativos e académicos necesarios para o adecuado desenvolvemento, no terceiro trimestre do curso 2019/2020.

Ditas instrucións indican que os centros educativos adaptarán as programacións didácticas ás circunstancias actuais, centrando as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberán desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia, desenvolvendo actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado.

Poden vostedes consultar as Adaptacións das Programacións Didácticas do centro, correspondentes ao 3º trimestre nas seguintes ligazóns:

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
Drupal theme by Kiwi Themes.