Skip to Content

 

Punto Laranxa contra o acoso escolar

Secretaría

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 24/25

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 24/25

A Coruña, a 15 de maio de 2024

Estimada comunidade educativa:

infórmase que xa están expostas no hall do centro á listaxe definitiva de admitidos e non admitidos no proceso de admisión para o vindeiro curso 2024/2025.

Lembrar que a finais de xuño segundo o calendario explicitado no proceso, hai que formalizar as matrículas.

Permanezan atentos e atentas á páx. web do centro.

Grazas por confiar en nós.

 

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 24/25

LISTAXE DE SOLICITUDES ADMITIDAS E NON ADMITIDAS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O VINDEIRO CURSO 24/25

A Coruña, a 25 de abril de 2024

Estimadas familias:

comunicarvos que a listaxe de solicitudes admitidas e non admitidas (con praza ou sen praza), están expostas no hall de entrada ao centro para a súa consulta.

A modo de información xeral dicir que:

- A solicitude existente fora de prazo en E. Infantil terá que dictaminar a comisión de escolarizacion a súa admisión ou non neste centro.

- Todas as solicitudes para 4º e 6º de E. Infantil foron admitidas.

- As solicitudes para E. Primaria non foron admitidas.

Dicir do mesmo xeito que ábrese prazo de presentar as persoas que o desexen as reclamacións oportunas perante esta lista.

Seguindo o proceso xa pubicado de admisión, o luns 15 de maio  publicaranse as listas definitivas de admitidos e non admitidos.

Moitas grazas polo seu interese e participación.

Un saúdo

A dirección

BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR DO CONCELLO DE A CORUÑA - CURSO 2024/2025

BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR DO CONCELLO DE A CORUÑA

CURSO 2024/2025

Estimadas familias:

Mañá xoves 17 de abril de 2024 ábrese o proceso de solicitude das Bolsas de Comedor Escolar para o vindeiro curso escolar 2024/2025.

Toda a información está a disposición no seguinte enlace do Concello de A Coruña

 https://sede.coruna.gal/sede/es/tramites-y-servicios-electronicos/guia-de-procedimientos-y-servicios/detalle-de-procedimientos/becas-comedor/contenido/1453739229256?argIdioma=es    

Destacar que:

 

  • Dirixido a alumnado empadroado no concello de A Coruña a partir de 2ºciclo de Educación Infantil (nados en 2021).
  • O prazo abrangue desde o 17 de abril ata o 8 de maio de 2024.
  • Pódese facer o trámite en liña ou presencial (a través dos servizos do Concello).

 

 

APERTURA PRAZO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2024/2025

APERTURA PRAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

PARA O CURSO 24/25

A Coruña, a 29 de febreiro de 2024

Estimadas familias:

 Comunicarlles que o prazo de admisión de alumnado para o vindeiro curso 24/25, ábrese dende mañá mércores, 1 de marzo ata  o  luns 20 de marzo (ambos incluídos).

 Para realizar a solicitude de admisión poderán realizala por calquera medio electrónico da Xunta (aplicación de admisión de alumnado na páx. Web da Consellería de Cultura, Educación, Formación e Universidades), Sede electrónica, etc..

 

Tamén poden facelo presencialmente no centro se o desexan no seguinte horario:

 - Mañás: Luns a venres de 9:30h a 11.00h e das 12:15 ás 13:30h.

 - Tarde: Luns das 16:30h ás 18:15h.

 Teñen na documentación adxunta todo o necesario para poder realizar a admisión sen ningún problema, aínda que calquera pregunta non dubide en transmitírnola.

 A normativa que regula este proceso é:

 ORDEN de 21 de octubre de 2022 por la que se desarrolla el Decreto 13/2022, de 3 de febrero, y se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (códigos de procedimiento ED550A, ED550B y ED550C).

 DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 Grazas a todas as familias.

 Saúdos.

 A Dirección

RESERVA DE PRAZA CENTRO ADSCRITO IES RAMÓN OTERO PEDRAYO - CURSO 24/25

APERTURA PRAZO RESERVA DE PRAZAS PARA 1º ESO, NO CENTRO ADSCRITO IES RAMÓN OTERO PEDRAYO PARA O CURSO 2024/2025

A Coruña, a 15 de xaneiro de 2024

Estimadas familias:

iniciado hoxe mesmo a apertura do prazo de reserva de prazas para 1º de ESO, ao alumnado que actualmente cursa 6º de E.P. , no centro adscrito IES Ramón Otero Pedrayo, ADXÚNTASE a información relativa a este proceso así como os anexos I e Ibis por se vos fan falla (as vosas fillas e fillos xa levan unha copia).

PRAZO: DO 15 DE XANEIRO AO 5 DE FEBREIRO DE 2024

Prégase a lectura dos documentos anexos.

Enlace convocatoria Xunta.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42051

Grazas.

A Dirección.

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO FONDO LIBROS - ANPA

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO FONDO LIBROS - ANPA

Estimadas familias:


se lles informa de que o vindeiro luns 18 de setembro de 2023, dende as 16:30h ata as 17:45h entregaranse os libros de texto nas aulas nas que cursan as súas fillas/os.
Os solicitados e adxudicados dende fondo libros como da ANPA.
A dirección

LIBROS DE TEXTO CURSO 2023/24

LIBROS DE TEXTO CURSO 2023/24

Estimadas familias, no documento adxunto teñen a relación dos libros de texto seleccionados para o curso 2023/24.

Non esquezan consultar o apartado de observacións.

Grazas pola súa atención.

Saúdos

A Dirección

CONVOCATORIA BOLSAS MUNICIPAIS COMEDOR 23/24. RECTIFICACIÓN E SUBSANACIÓN

BECAS COMEDOR 23/24. PRAZO DE RECTIFICACIÓN E SUBSANACIÓN

Convocatoria Bolsas Municipais Comedor curso 2023/2024

 

28 de xuño de 2023

 

Hoxe 28 de xuño de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña,unha rectificación das listaxes de emenda das solicitudes presentadas á convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2023/2024. Pódense consultar en:

 

-          Taboleiro de edictoshttps://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006

 

A listaxecos requirimentos deemenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente SI terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).

 

Amplíase o prazo para a presentación da documentación requiridaata o 12 de xullo, incluído, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

 

Atentamente,

 

Bolsa Comedor

 

 
 

 

 


 

 

Convocatoria Becas MunicipalesComedor curso 2023/2024

 

28 de junio de 2023

 

Hoy28 de junio de 2023se publicóen la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña,una rectificación delos listados de subsanación de las solicitudes presentadas a la convocatoria para la concesión de de becas municipales para el pago de comedoresescolares para el curso 2023/2024. Se pueden consultar en:

 

-          Tablón edictos municipal https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006

 

El listado con los requerimientos de subsanación de documentación identificarán las solicitudes atendiendo alnúmero de expediente asignado, y se referiráa la  acreditación del cumplimiento de requisitos del apartado 6 y documentación del apartado 10 de la convocatoria (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente SÍ se tendrá por desistida la solicitud); así como de la  corrección de la documentación justificativa de otras circunstancias a valorar distintas de la situación económica de la unidade familiar del apartado 11 (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente NO se tendrá por desistida la petición).

 

Se amlía el plazo para la presentación de la documentación requerida hasta el 12 de julio, incluído, y podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal),en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franjay del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

 

Atentamente

 

Beca Comedor

ECTIFICACIÓN E SUBSANACIÓN

CRITERIOS PARA A FORMACIÓN DE GRUPOS

CRITERIOS PARA A FORMACIÓN DE GRUPOS

- NOVAS INCORPORACIÓNS EN 4º DE E. INFANTIL (3 ANOS)

- CAMBIO DE ETAPA

- CAMBIO DE NIVEL

Estimadas familias:

adxúntase anexo a esta comunicación, os criterios aprobados na Coordinación de Comisión Pedagóxia, nos Equipos de Ciclo e aprobados no Claustro do luns 29 de maio de 2023.

O que se comunica a todos  os efectos a toda a comunidade educativa.

A Dirección.

INSTRUCIÓNS TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2023/2024

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

Estimadas familias:

comunicámoslles que segundo a INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2023, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DACONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL EUNIVERSIDADES E DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE DACONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE, SOBRE A XESTIÓNDO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO CURSO ESCOLAR 2023-2024 (adxúntase copia), as familias que o precisen deben solicitar a folla de solicitude de autorización de uso de transporte escolar gratuíto (tamén se adxúntase).

O prazo para presentar dita solicitude, pregamos sexa como moi tarde o martes, 20 de xuño de 2023.

Moitas grazas pola súa colaboración.

Saúdos.

A dirección.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut