Skip to Content

 

Punto Laranxa contra o acoso escolar

CONVOCATORIA BOLSAS MUNICIPAIS COMEDOR 23/24. RECTIFICACIÓN E SUBSANACIÓN

BECAS COMEDOR 23/24. PRAZO DE RECTIFICACIÓN E SUBSANACIÓN

Convocatoria Bolsas Municipais Comedor curso 2023/2024

 

28 de xuño de 2023

 

Hoxe 28 de xuño de 2023 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña,unha rectificación das listaxes de emenda das solicitudes presentadas á convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2023/2024. Pódense consultar en:

 

-          Taboleiro de edictoshttps://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006

 

A listaxecos requirimentos deemenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente SI terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).

 

Amplíase o prazo para a presentación da documentación requiridaata o 12 de xullo, incluído, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

 

Atentamente,

 

Bolsa Comedor

 

 
 

 

 


 

 

Convocatoria Becas MunicipalesComedor curso 2023/2024

 

28 de junio de 2023

 

Hoy28 de junio de 2023se publicóen la dirección web del tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de A Coruña,una rectificación delos listados de subsanación de las solicitudes presentadas a la convocatoria para la concesión de de becas municipales para el pago de comedoresescolares para el curso 2023/2024. Se pueden consultar en:

 

-          Tablón edictos municipal https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=18006

 

El listado con los requerimientos de subsanación de documentación identificarán las solicitudes atendiendo alnúmero de expediente asignado, y se referiráa la  acreditación del cumplimiento de requisitos del apartado 6 y documentación del apartado 10 de la convocatoria (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente SÍ se tendrá por desistida la solicitud); así como de la  corrección de la documentación justificativa de otras circunstancias a valorar distintas de la situación económica de la unidade familiar del apartado 11 (en caso de no atender a este requerimiento o no hacerlo adecuadamente NO se tendrá por desistida la petición).

 

Se amlía el plazo para la presentación de la documentación requerida hasta el 12 de julio, incluído, y podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal),en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franjay del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquiera otro de los previstos en el art. 16.4 de la Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

 

Atentamente

 

Beca Comedor

ECTIFICACIÓN E SUBSANACIÓNstory | by Dr. Radut