Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Persoal non docente

Consello Escolar 2020.21

Membros do Consello Escolar Curso 2020-2021:

Equipo directivo:

- María del Carmen López

- Eva Mª Domínguez

- Víctor M. Fernández

Profesorado:

- Mª José Barros

- Soledad Caeiro

- Ana Mesías

- Ana Pousada

Pais e nais

- Noelia Cortizo

- Cristina Rosales

- Diana Sampedro (representante da ANPA).

- Dolores Sotelo

- Marcos Torres

Representante do concello

- Xosé Leal

Representante do Persoal de Administración e Servizos

- Moisés E. García

 

Persoal non docente

Conserxe

D. Moisés Eugenio García Porto

Servizo de limpeza

Dna. Mª Carmen González Palmeiro

Auxiliar de conversa

Dna. Sabrina Steiner

Persoal coidador

Dna. Rosa María Corcoba Conde

Listaxe de profesorado curso 2020.2021

EQUIPO DIRECTIVO (ED)

María del Carmen López - Directora

María Belén - Secretaria

Eva María Domínguez - Xefa de Estudos

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Mª José Barros (Apoio a Infantil + Coord. Biblioteca Escolar)

Ana Mª Pousada (5º Ed. Infantil)

Eva Mª Domínguez (5º Ed. Infantil + Coord. Ed. Infantil + Coord. Equipo de Dinamiz. da Lingua Galega)

Carmen Curra (4º Ed. Infantil)

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Ana Mesías Grangel (1°)

Sofía Leis (2º)

Mónica Otero (3º)

Carmen López (4º)

Noemí Cousillas (5º)

Mª del Carmen López (6º)

 

ESPECIALISTAS

Cristina Gandón (Psicomotricidade + EF + Coord. Equipo de Activ. compl. e extraescolares)

Mª Soledad Caeiro (Música)

María Belén González (Lingua estranxeira + Coord. Sección bilingüe/Plurilingüismo)

Rocío Agulla (Pedagoxía Terapéutica)

Josefa Bon (Audición e Linguaxe)

Vanessa Fernández (Orientación)

Manuel Verde (Relixión)

Mestra de ARCO (4º E 5º EP)

Mestra de PROA + (6º EP)

Iniciar sesión: Acceso
Distribuir contido