Profesorado

Listaxe de profesorado curso 2020.2021

EQUIPO DIRECTIVO (ED)

Mª Carmen López García - Directora

Víctor M. Fernández Fuentes - Secretario

Eva Mª Domínguez Cabadas - Xefa de Estudos

 

EDUCACIÓN INFANTIL

Mª José Barros (Apoio a Infantil + Coord. Biblioteca Escolar)

Ana Mª Pousada (6º Ed. Infantil + Coord. Equipo Dinamización Lingua Galega)

Eva Mª Domínguez (5º Ed. Infantil + Coord. Ed. Infantil)

Carmen Curra (6º Ed. Infantil)

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

Iria Pequeño González (1º)

Ana Mesías Grangel (2°) 

Mª del Carmen López (3º)

Mª José Iglesias Vidal (4º + Coord. Faro da Escola) - substituta: Sofía Leis

Mª del Carmen López (5º)

Aracely Herbello (6º)

 

ESPECIALISTAS

Cristina Gandón (Psicomotricidade + EF + Coord. Activ. compl. e extraescolares)

Mª Soledad Caeiro (Música)

Víctor M. Fernández (Lingua estranxeira 3º a 6º EP + Coord. E-Dixgal, Coord. TIC, Coord. Sección bilingüe/Plurilingüismo)

Montserrat Cancelas (Lingua estranxeira EI + 1º + 2º EP)

Silvia Caride (Pedagoxía Terapéutica)

Josefa Bon (Audición e Linguaxe)

Vanessa Fernández (Orientación)

Manuel Verde (Relixión)

Iniciar sesión: Acceso
Distribuir contido