Axudas adquisición libros de texto alumnado con necesidades educativas especiais

Achégase comunicado de axuda de libros de texto para o alumnado con Necesidades Educativas Especiais.

Procedemento: 

  • O centro educativo porase en contacto coas familias obxecto desta axuda en caso de que a valoración do Dpto. de Orientación e titor/a o estime oportuno.
  • En caso contrario, o material/recursos existentes do centro educativo, serán suficientes para satisfacer as necesidades curriculares do proceso de ensino/aprendizaxe de mencionado alumnado.
AdxuntoTamaño
Comunicación.pdf72.64 KB