Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR

  CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

EQUIPO

DIRECTIVO

 

DONA Mº. CRISTINA FERNÁNDEZ PIÑEIRO (DIRECTORA)

DONA MARTA CID CONSTELA (XEFA DE ESTUDOS)

DONA Mª. ÁNGELES PEREIRA RODRÍGUEZ (SECRETARIA)

 

SECTOR

PROFESORADO

 

DONA ANA RODICIO VILA (ELEXIDA NO 2016)

DONA GLORIA CASAL TRIGO (ELEXIDA NO 2016)

DONA ESTEFANÍA  RODRÍGUEZ CELA  (ELEXIDA NO 2018)

DONA VERÓNICA FERNÁNDEZ MÉNDEZ  (ELEXIDA NO 2018)

DON XOSE LOIS BLANCO OTERO (ELEXIDO NO 2018)

 

SUPLENTES NESTA ORDE (ELEXIDOS NO 2018)

DONA MARGARITA MOURIÑO LOURIDO

DONA MÓNICA SÁNCHEZ DE TOCA  TRIVIÑO

DONA CARMEN VÁZQUEZ BARREIRO

DONA SUSANA CAMIÑA SALGADO

 

SECTOR NAIS / PAIS

 

DONA PATRICIA GALLEGO  VERNET  (ELEXIDA NO 2016)

DONA Mª.  DEL ROSARIO PEREIRA GÓMEZ (ELEXIDA NO 2016)

DONA LUCÍA PRADO FERNÁNDEZ (ELEXIDA NO 2016)

 

SUPLENTES  (ELEXIDOS NO 2018)

DONA BEATRÍZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

 

REPRESENTANTE DA ANPA

 

DONA ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ (ELEXIDA NO 2018)

 

PERSOAL NON DOCENTE

 

DONA MERCEDES FERNÁNDEZ FIGUEROA (ELEXIDA NO 2018)

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

 

DON JOSÉ LUIS SANROMÁN ROMÁN (ELEXIDO NO 2018)

 

 

 

Distribuir contido