Documentos de centro

Documentos do centro

Éstes son os documentos do Centro que poñemos á vosa disposición:

 

Proxecto Educativo de Centro (PEC)

Proxecto Curricular de Centro (PCC)

Regulamento de Réxime Interior (RRI)

Plan de Convivencia

Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE)

Proxecto Lingüístico

Proxecto Lector

Proxecto TIC ou das tecnoloxías da información e comunicación

Programación Xeral Anual (PXA)

Memorias

Distribuir contido