Consello escolar

Membros do Consello Escolar

O Consello Escolar do Centro para o curso 2020-21 estará  integrado polos seguintes membros:

 

Presidenta: Shyra Flecha Conde

 Xefe de Estudios: Pedro José González Suárez

         Secretaria: María J. Lariño Mariño

Representantes dos Profesores            

Eva Mª Sánchez Bermúdez

Ana Isabel Lojo Pérez    

María López Baldomir

Nuria Pereira Fontán  

Beatriz Soto Enríquez    

 

Representantes dos Pais/Nais:

Guillermo López Taboada

Iria Díez Suárez

Mª Alejandra Meijide Martínez

Rosa Yustos García  

           

Representante da AMPA:

María Valle Galdo

Representante do Concello:

Ana Sanclaudio Luhía

Representante do Persoal de Administración e Servizos 

 Josefa Salgado Domínguez  

Distribuir contido