Curso 2014/15

ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO 2014-2015

ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO 2014-2015.


 

CURSO ESCOLAR 2014-2015

ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO

UNIPERSOAIS:

 

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR

XEFA ESTUDOS

SECRETARIO

Jesús Domínguez López

Mª Dolores Fernández Romero

Santiago Pulido Vázquez

 

 

COLEXIADOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSTRO

DE PROFESORES

 

EDUCACIÓN

INFANTIL

              Mª Dolores Fernández Romero

              Pilar Rodríguez Carbajales

              Elisa Iglesias González

              Mª Dolores Iglesias González

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

              María Sánchez Seco

              María del Carmen Fernández González       

              Mª del Pilar Paz Rodríguez

              Mª Josefa Gómez González

              Jesús Domínguez López

              Mª Luz Quintas Outomuro

EDUCACIÓN

FÍSICA

              Santiago Pulido Vázquez

INGLÉS

              Carmen Correa Alonso

MÚSICA

              Montserrat Vázquez Figueiras

PT

              Aída Borrajo Martínez

             

RELIXIÓN

CATÓLICA

 Carmen Villanueva García-Peñuela

AL

            Daniel Pascual Feijoo (pp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELLO ESCOLAR

Renovación parcial 2014

DIRECTOR:

 

XEFA ESTUDOS:

 

SECRETARIO:

Jesús Domínguez López.*/**

 

Mª Dolores Fdez.  Romero**/****

 

Santiago Pulido Vazquez.*

 

 

 

COMISIÓN

ECONÓMICA*

 

OBSERVATORIO

DE CONVIVENCIA**

Forma parte, como orientador do centro:

Orientador:

Víctor M. Peña Álvarez

 

 

RESPONSABLE MEDIDAS DE COEDUCACIÓN***

 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA****

 

 

 

REPRESENTANTES

PROFESORADO

Mª Carmen Fdez. Glez.

Mª Luz Quintas Outomuro****

Mª Josefa Gómez Glez.**

Pilar Rguez. Carbajales**

Montserrat Vázquez Figueiras*

 

 

 

REPRESENTANTES

NAIS/PAIS

Ramón Rodríguez Conde*

Begoña Fdez. Damil***/**

Carmen Docampo Glez.**

Carlos Domínguez del Río

Mª Luisa García Vila ****

REPRESENTANTE

ADMÓN E SERVIZOS

 

Roberto Ansias Paredes**

 

REPRESENTANTE

DO CONCELLO

 

-----------------------------

MENÚS COMEDOR ANPA

 

 

LISTAXE DE ADMITIDOS PARA O COMEDOR ANPA PARA O CURSO 2014-2015 .ENLACE

Menú do comedor ANPA. setembro 2014

Menú do comedor ANPA outubro 2014

Menú do comedor ANPA novembro 2014

Menú do comedor ANPA decembro 2014

Menú do comedor ANPA xaneiro 2015

Menú do comedor ANPA febreiro 2015

Menú do comedor ANPA marzo 2015

Menú do comedor ANPA abril 2015

Menú do comedor ANPA maio 2015

Menú do comedor ANPA xuño 2015

CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2015-2016.

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2015-2016

 

1.-NORMATIVA VIXENTE:Decreto 254/2012, do 13 de decembro,polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos e Orde do  12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

NOTA INFORMATIVA.

2.-PRAZAS PROVISIONAIS VACANTES:

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

4º EI ( 3 anos): 17+3 (alumnos con NEAE*)

 

5º EI ( 4 anos) :1

 

6º EI (5 anos):  6

1º EP  (3 poden cubrirse  con NEAE):  4

2º EP: 3

3º EP: 1

4º EP: 10

5º EP: 3

6º EP: 1

* NEAE: Necesidades específicas de apoio educativo.

3.- CALENDARIO DE ACTUACIÓNS, PUBLICACIÓNS E PRAZOS.

 4.- CRITERIO, DE ADMISIÓN DE ALUMNADO, APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO ( 1 PUNTO):

" Alumnado cuxos familiares, en 1º grao, foran exalumnos do CEIP "As Mercedes". Acreditarase na secretaría do centro conforme aos datos que obren na mesma.

5.-ENLACE PARA DESCARGAR A DOCUMENTACIÓN:

Se desexades, podedes ver o Decreto 254/2012, do 13 de decembro, e a Orde do 12 de marzo de 2013 sobre o procedemento de admisión de alumnado  e descargar os documentos a cumprimentar ( Anexo I, Anexo II, Anexo III-1 e Anexo III-2)

6.-ÁREA DE INFLUENCIA E ÁREAS LIMÍTROFES DO CEIP "AS MERCEDES". ( A efectos da valoración dos criterios xerais do baremo: criterio de proximidade do centro educativo ao domicilio familiar ou lugar de traballo dos proxenitores ou titores).

ÁREA DE INFLUENCIA: Tódalas rúas dentro deste límite: marxe dereita do río Barbaña, dende a ponte de Irmáns Xesta ata a Ponte de Ervedelo.Tramo Ponte de Ervedelo ata rúa do Progreso. Rúa Concordia ata rúa Santo Domingo. Rúa Santo Domingo ata rúa Bedoia. Rúa Bedoia ata rúa Emilia Pardo Bazán. Rúa Emilia Pardo Bazán ata rúa da Granxa. Rúa da Granxa ata rúa Serra de Queixa. Rúa Serra de Queixa ata a Praza de San Cosme. Praza de San Cosme, por rúa Hernán Cortés, ata rúa Bailén. Rúa Bailén ata rúa Barreira. Rúa Barreira ata rúa Doutor Marañón. Rúa Doutor Marañón ata rúa Progreso. Rodea a Praza de Abastos ata Ponte Irmáns Xesta.

ÁREAS COMPARTIDAS CO CEIP "A INMACULADA":   Urbanizacións do Campelo, Acebedo e Cruz Alta. 

ÁREAS LIMÍTROFES:  As áreas de influencia do CEIP "A Inmaculada", CEIP "Irmáns Villar", CEIP "O Couto", CEIP "Curros Enríquez" e CEIP "Mestre Vide". 

Mapa da área de influencia.

7.- I.E.S. DE ADSCRICIÓN: I.E.S. " As Lagoas".

8.- LISTAXES DE ADMITIDOS:

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2015-2016.

    Listaxe definitiva admitidos e non admitidos 4º de Educación Infantil 15/16

    Listaxe definitiva admitidos e non admitidos 2º de Educación Primaria 15/16

     Listaxe definitiva admitidos e non admitidos 4º de Educación primaria 15/16

Reunións profesorado

CEIP “ AS MERCEDES” - OURENSECALENDARIO DE REUNIÓNS DO PROFESORADO 14/15

 

 

 

EQUIPOS

DATAS

EDUCACIÓN INFANTIL

1º martes de mes

EQUIPO BIBLIOTECA

2º martes de mes

1º CICLO DE PRIMARIA

1º martes de mes

2º CICLO DE PRIMARIA

1º martes de mes

3º CICLO DE PRIMARIA

1º martes de mes

EDLG

3º martes de mes

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

4º martes de mes

EQUIPO DE ACTIV. EE e CC

3º martes de mes

EQUIPO DAS TIC

2º martes de mes

COMISIÓN C.  PEDAGÓXICA

4º martes de mes

CLAUSTRO DE PROFESORES

Unha vez ao trimestre*

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA

Unha vez ao trimestre*

CONSELLO ESCOLAR

COMISIÓN ECONÓMICA

Unha vez ao trimestre*

COMISIÓN DE AVALIACIÓN E DIAGNÓSTICO

Datas sen determinar

 

* E sempre que se considere necesario.

Claustro profesores. Curso 2014-2015.

CLAUSTRO PROFESORES

CURSO 2014-2015

 

MESTRES TITULARES

 

MONTSERRAT VÁZQUEZ FIGUEIRAS

 

MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ ROMERO

 

PILAR RODRÍGUEZ CARBAJALES

 

CARMEN CORREA ALONSO

 

MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

MARÍA DEL PILAR PAZ RODRÍGUEZ

 

MARÍA JOSEFA GÓMEZ GONZÁLEZ

 

CARMEN VILLANUEVA GARCÍA-PEÑUELA

 

AÍDA BORRAJO MARTÍNEZ

 

SANTIAGO PULIDO VÁZQUEZ

 

ELISA IGLESIAS GONZÁLEZ

 

MARÍA DOLORES IGLESIAS GONZÁLEZ

 

JESÚS DOMÍNGUEZ LÓPEZ

 

MARÍA LUZ  QUINTAS OUTOMURO

 

MARÍA SÁNCHEZ SECO

 

MESTRES PROVISIONAIS

 

 DANIEL PASCUAL FEIJOO (AL/PT)(pp)

 

CIRCULARES DE COMEZO/FIN DE CURSO

 

 CIRCULAR COMEZO CURSO 2014-2015.Enlace.

 

DATAS DE AVALIACIÓN E ENTREGA DE NOTAS

  

   DATAS AVALIACIÓN E ENTREGA DE BOLETÍNS DE NOTAS

 

            En todos os niveis haberá tres avaliacións, unha ao remate de cada trimestre. As datas de avaliación e entrega de boletíns de notas son as seguintes:

  

AVALIACIÓN

Datas  de avaliación

ENTREGA DE NOTAS

Decembro16-17 Decembro22
Marzo22-24 Marzo26
Xuño14-16 Xuño22

   

Organización Pedagóxica

  

COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓXICA  Director.

Jesús Domínguez López.

Xefa de Estudios Mª Dolores Fernández Romero
 Coordinador/-a  E.D.L.G.
Daniel Pascual Fejoo
 Coordinadora Educación Infantil

Elisa Iglesias González

 Coordinador 1º Ciclo Mª Josefa Gómez González
 Coordinadora 3º Ciclo Mª  del Pilar Paz Rodríguez
 Profesorado de P.T.

Aida Borrajo Martínez

Daniel Pascual Feijoo (PT/AL)

  

EQUIPOS DE CICLO E DE DINAMIZACIÓNS

  

MESTRES EquipoE. Inf. Equipo1º ciclo Equipo 2º ciclo Equipo 3º ciclo E.D.L.G.

Equipo Activi. EE

e AA

Equipo Biblioteca Equipo das TIC
Elisa Iglesias González
      
         
       
         
            
 
Aida Borrajo Martínez         
                                   
   
Santiago Pulido Vázquez
               
     
Carmen Correa Alonso                    
   
Mª Carmen Fernández Glez.       
    Coord.    

       

          
Mª Dolores Fernández Romero                         
Pilar Rodríguez Carbajales
                        
Mª Josefa Gómez González      Coordi-nadora                     
Montserrat  Vázquez Figueiras
               
Jesús Domínguez López                     
        Coordinador    
Mª del Pilar Paz Rodríguez         Coordi-nadora         
Mª Dolores Iglesias González                         
                          
Carmen Villanueva García-P.                     
 
María Sánchez Seco
               
Daniel Pascual Feijoo
               
Mª Luz Quintas Outomuro           Encargada BB  


 

Powered by Drupal - Design by artinet