Horarios de atención a pais

Logo cole

ATENCIÓN A

NAIS E PAIS

Curso 2020 - 2021

Debido á situación producida pola Covid-19,

o horario no que se poderá ir presencialmente ao centro,

para trámites administrativos ou secretaría,

sempre con cita previa solicitada por teléfono

e cumprindo as medidas de protección e seguridade,

será o que permiten os momentos de desplazamento de alumnado polo centro,

de xeito que non coincidan coas entradas e saídas, saídas e entradas do recreo e desprazamentos ao comedor.

 

  • SECRETARÍA:

  · De 9:30 a 10:45 horas 

  • DIRECCIÓN X.DE ESTUDOS/ORIENTACIÓN:

                   Atención telefónica ou con cita previa

      en casos excepcionais.

  • TITORÍAS:

          · Martes de 17:00 a 18:00 h.

  • COMEDOR:
  • Para avisar de incidencias relativas á recollida ou entrega dos nenos pode chamar ao tf. 988215833, que estará activo entre as 14:00h e as 16:00h.
  • Antes de chamar, valore a urxencia ou necesidade da chamada para evitar retrasar o traballo das monitoras. 

FÓRA DO HORARIO INDICADO

O CENTRO PERMANECERÁ PECHADO