Membros das dinamizacións

Logo cole

MEMBROS DAS

DINAMIZACIÓNS

Curso 2020 - 2021

 

 

 

 

Curso 2020 - 2020

 

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA/PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

·      COORDINADORA: Ana Rosa Vázquez Febrero

 

 • José Carlos Fernández Martínez
 • Mª Luisa Gamallo Bouzo
 • Manuela Montero Cid
 • Maruxa Seara Pérez
 • Susana Godoy Varela
 • Ana Belén Salgado Vázquez

(reunión: 3º martes de 16:00 h a 16:45 h)

 

 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN TIC/ABALAR/ E-DIXGAL

·      ENCARGADA ABALAR/E-DIXGAL: Josefa Anta Anta 

 

 • Mª Fe Nieto Pereira
 • Carmen Estévez Atrio
 • Jose Carlos Fernández Martínez
 • Emma María fernández Perez
 • Purificación Rodríguez Rodríguez
 • Elisa García Barrio
 • Pilar Vázquez Movilla
 • Ana Isabel Penela Fernández
 • José Antonio Álvarez Campos

  ENCARGADA TIC/ABALAR/E-DIXITAL: Jose Antonio Alvarez Campos

 • Purificación Rodríguez Rodríguez
 • Josefa Anta Anta
 • Carmen Estévez Atrio
 • Elisa García Barrio
 • Jose Manuel Barge Barge
 • Mª Guadalupe Prieto Cid
 • Sabela Varela Varela
 • Rosa María Vazquez Vazquez

              (reunión: 3º martes de 16:00 h a 16:45 h)

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE CONVIVENCIA

·      COORDINADOR: Laura Prado González

 • Ana Isabel Penela Fernández
 • Mª Nieves Domínguez Rodríguez
 • Mª del Carmen Mira Gómez
 • Pilar Ferreira Rivera
 • Mónica López Cruz
 • Carmen Rodríguez Fernández
 • Pilar Vázquez Movilla
 • Idoia Cid Vila
 • Cristina García Iglesias

(reunión os 3º martes de 15:00 h a 16:00 h)

 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA

·      ENCARGADA “PLAMBE”: Patricia González Cid

 • Mª Guadalupe Laso Zarza
 • Marta González de Prado
 • Mª Asunción Portabales Otero
 •  Mari Carmen Rodríguez Rodríguez
 • Emma María Fernández Pérez
 • Mª Fe Nieto Pereira
 • Teresa Iglesias Quintas
 • Elena Torreiro Sebastián
 • Asunción Fernández Pérez
 • Millán Alvar Nóvoa

(reunión os 3º martes de 4:00 a 4:45 horas) 

             

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN CONTRATOS PROGRAMA - PROA

·      ENCARGADA:PENDENTE