Comisión de Coordinación Pedagóxica

Logo cole

MEMBROS DA CCP

Curso 2020 - 2021

 

 

Curso 2020 - 2021

 

 

  DIRECTORA: María del Carmen Rodríguez Rodríguez

    (Presidenta)

 

  XEFA DE ESTUDOS: Mª Carmen Mira Gómez

 

  ORIENTADOR: Idoia Cid Vila

 

  COORDINADORA E.I.: Mª Nieves Domínguez Rodríguez

 

  COORD. EDLG.:  Ana Rosa Vázquez Febrero

 

  PLAMBE: Patricia González Cid

 

  Profesorado representante de Primaria:

                                                Carmen Estévez Atrio

                                              

  Profesorado de PT/AL: Laura Prado González

  

   

      Secretaria:  Laura Prado González

 

(Reunión os 1º martes do mes de 16:00 h a 16:45 h)