Avaliación de diagnóstico 2023/24. 4º de educaciín primaria

É unha avaliación do sistema educativo establecida na nova lei educativa estatal para todas as comunidades autónomas. Trátase dunha ferramenta para contribuír á mellora da calidade e da equidade da educación a través do coñecemento do grao de adquisición das distintas competencias por parte do alumnado.

Analizaranse as competencias matemática e en comunicación lingüística: Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua Estranxeira (Alemán, Inglés, Francés e Portugués segundo a matrícula do alumnado).

Non é unha avaliación do alumnado. Polo tanto, non hai datos nin cualificacións individuais, non hai información que incorporar ao expediente académico do alumno/a e non existirán informes con orientacións individualizadas.

En conclusión, a avaliación de diagnóstico non ten ningún efecto académico.

Máis información no documento ADXUNTO

AdxuntoTamaño
ad2324_faq.pdf906.37 KB