ORGANIZACIÓN XERAL curso 2023_24: ENTRADAS, SAÍDAS, AULAS